Chrystos Woskresie

Chrystus Zmartwychwstał z martwych, śmiercią śmierć zwyciężył i będącym w grobach darował życie wieczne!!!zmartwychwstanie ikona

Reklamy