O unii brzeskiej w Białej Podlaskiej  

W piątek, 17 lutego, w Białej Podlaskiej w auli Państwowej Szkoły Wyższej odbyło się spotkanie społeczności prawosławnej wraz z gronem jej sympatyków na promocji książki „Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596” wydanej m.in. z inicjatywy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Aula bialskiej uczelni wypełniła się licznym gronem zainteresowanych dramatycznym historycznym wydarzeniem, jakim było podpisanie unii kościelnej w Brześciu. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez ks. prot. Andrzeja Pugacewicza, proboszcza Parafii Prawosławnej pw. św.św. Cyryla i Metodego, a jednocześnie dyrektora Podlaskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej. Oficjalnie powitani zostali m.in.: arcybiskup Abel, Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz szczególny gość tego wieczoru prof. Antoni Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie głos zabrał arcybiskup Abel, który przedstawił zakres problematyki zawartej w tematycznej publikacji. Władyka podkreślił, dlaczego unię brzeską powinno się określać jako dramat historyczny bądź też, jak to często nazywamy na Południowym Podlasiu, wydarzenie tragiczne w skutkach.

Punktem kulminacyjnym tego wieczoru był wykład prof. Antoniego Mironowicza. Profesor przedstawił sytuację społeczno-polityczną u schyłku XVI wieku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz położenie Cerkwi Prawosławnej w XVII stuleciu. Po zakończonym referacie promocyjnym wydawnictwa padło szereg pytań nurtujących podlaską społeczność, na które prof. Mironowicz udzielał szczegółowej odpowiedzi.

Następnym punktem programu było zakończenie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej pt. „Św. Atanazy Brzeski – 420. rocznica tragicznej unii brzeskiej”.

Na zakończenie spotkania w Białej Podlaskiej ponownie zabrał głos ordynariusz diecezji. Władyka podziękował prof. Antoniemu Mironowiczowi za przybycie oraz wykład. Społeczności obu parafii prawosławnych miasta, przedstawicielom lokalnych struktur medialnych, także wszystkim zebranym za przybycie, a Podlaskiemu Centrum Kultury Prawosławnej za organizację spotkania. Szczególną wdzięczność arcypasterz wyraził Bractwu Młodzieży Prawosławnej, która poprzez zorganizowanie konkursu plastycznego wpływa na kreowanie postawy młodzieży w duchu tradycji prawosławnej.

Przebieg spotkania promującego wydawnictwo „Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596” można obejrzeć tutaj.

fot. Władysław Szołucha

ks. mitrat Aleksy Andrejuk