Chóry

  • Chór centralny: dyrygent – lektor Adrian Pawłowski,
    email: adr_pawlowski@wp.pl
  • Chór Dzieci, Młodzieży i Rodziców: dyrygent – Monika Gościk
    email: paraskiewa@wp.pl