Duchowieństwo

  • Proboszcz Parafii: ks. prot. Andrzej Pugacewicz
    tel. 083 343-25-53
  • Wikary Parafii: ks. Marcin Gościk
    tel. 083 343-83-83
    email: goscikm@wp.pl
  • Rezydent: ks. mitrat Wincenty Pugacewicz