Ogłoszenia

1.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w próbach chórów parafialnych.

Spotkania:

– Chór Centralny: sobota, godz. 15.00, Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej, Żytnia 14

– Chór Dzieci, Młodzieży i Rodziców: niedziela, po głównej Liturgii (ok. godz. 12.15), Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej, Żytnia 14